Wijziging aanmelding retour per 1 april 2018

Per 1 april kunt u geen retourzending meer aanmelden middels het huidige retourformulier.
Dit is vanaf dat moment alleen nog mogelijk door gebruik te maken van uw klantportal.

U kunt door het aanklikken van deze link een login aanvraag doen voor de inloggegevens van uw klantportal.
In uw klantportal kunt u: